Ik ben Ilja, samen met man, 2 zonen en onze kat woonachtig in Son en Breugel.

Mijn passie voor werken met ouder en kind is ontstaan vanuit de crisisopvang die ik samen met mijn man, gedurende een periode van vijf jaren, heb geboden aan pleegkinderen. Tijdelijk woonden deze kinderen bij ons in het gezin, wat betekende dat wij de dagelijkse zorg voor het kind 24/7 overnamen. Altijd met (zoveel als mogelijk) behoud van het contact met de biologische ouders. Immers, ieder kind hoort, als het mogelijk is, op te groeien bij zijn of haar ouders.

Inmiddels zijn we alweer een flink aantal jaren verder, ben ik een SKJ-geregistreerde Jeugd- en Gezinsprofessional en heb ik in diverse functies nog meer werkervaring op mogen doen. Zo heb ik vrijwilligerswerk gedaan in een jonge moederhuis in Eindhoven, heb ik gewerkt binnen de maatschappelijke opvang, waar ik ondersteuning bood aan jongeren voor wie geen plekje meer was in hun thuissituatie en was ik er voor moeders die samen met hun kinderen, ter voorkoming van dakloosheid, noodgedwongen in de opvang kwamen wonen. Stuk voor stuk heftige situaties, maar wat heb ik hier veel krachten en talenten gezien, die er voor gezorgd hebben dat ieder in zijn of haar eigen tempo stapjes richting herstel kon zetten.

 

Na vervolgens een jaar werkzaam te zijn geweest in een coördinerende functie werd mij duidelijk dat mijn hart echt ligt bij het werken in de gezinnen en/of met de kinderen en jeugdigen zelf. Afgelopen jaar heb ik begeleiding geboden aan ouders en kinderen die (al dan niet tijdelijk) zijn uitgevallen binnen het onderwijs. Ook hier kwam ik weer zoveel talent tegen, maar hoe verdrietig ook, soms lukt het ook met dit talent (nog) niet om mee te kunnen komen op school. Zinvol om samen met ouder en kind op zoek te gaan naar wat wel haalbaar is, wat passend is op dit moment en waar het kind gelukkig van wordt. Soms betekende dit dat er ingezet werd op het opdoen van vaardigheden waarna een kind wel weer stapje voor stapje terug kon naar school, maar soms betekende dit ook dat samen met ouder en kind gezocht werd naar andere zinvolle invulling van de dagen. Alles in het teken van kijken wat wel haalbaar is en wel kan, gericht op herstel van zowel de balans van het kind, als de balans in het gezin.

Op al deze verschillende werkplekken heb ik kennis mogen maken met diverse methodieken waarmee gewerkt werd. Als zelfstandige kan en mag ik alle kennis en ervaring die ik heb opgedaan met elkaar verbinden, zodat elke ouder en ieder kind in mijn ogen het beste maatwerk krijgt dat ik te bieden heb. Maatwerk, niets mooier en passender dan dat!

De afgelopen jaren heb ik ervaring op mogen doen met hulpvragen over opvoeding, ADHD, ASS, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, faalangst en weerbaarheid. Naast mijn registratie als Jeugd- en Gezinsprofessional ben ik ook gecertificeerd HSP-coach, Kernvisie Coach en Strong Kids Trainer.