Zit jouw kind niet lekker in zijn of haar vel? Heeft jouw kind last van een negatief zelfbeeld, belemmerende overtuigingen, moeite met concentratie, slaapt het slecht, heeft het last van bedplassen, faalangst, wil het niet naar school, klaagt het over buikpijn of hoofdpijn en zijn zowel jouw kind als jij bereid om aan de slag te gaan om deze vervelende situatie aan te pakken?

Wellicht is jouw kind in meer of mindere mate visueel of kinesthetisch ingesteld, oftewel denkt het sterker in beeld en heeft het een fijnmaziger gevoel. Dit maakt dat het een andere manier van denken en leren heeft en kan de reden zijn dat informatie die op school wordt aangeboden niet goed aansluit bij de manier waarop jouw kind denkt en leert, wat zich uit in problemen binnen de sociaal emotionele ontwikkeling.

Als Kernvisie coach probeer ik aan te sluiten op jouw kind door in te zetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling door belemmerende gedachten en overtuigingen aan te pakken en jouw kind handvaten te geven om deze in de toekomst te kunnen voorkomen.

Ervaringen uit de praktijk hebben uitgewezen dat problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling vaak in relatie staan met school. Als Kernvisie coach ben ik dan ook groot voorstander van een integrale aanpak, wat betekent dat de begeleiding naast de uitdagingen op sociaal-emotioneel vlak ook in zal gaan op de uitdagingen bij het leren, zodat jouw kind op school weer kan gaan presteren en weer plezier zal krijgen in het leren.

Gaan jullie de uitdaging samen met mij aan?