Alle kinderen en jongeren moeten gezond en veilig opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat is het doel van de Jeugdwet die sinds 2015 van kracht is. In deze Jeugdwet is geformuleerd dat op het moment dat dit nodig is, kinderen, jongeren en hun ouders, moeten kunnen rekenen op professionals die hun vak verstaan.  Professionals die zelfstandig kunnen handelen, oog hebben voor de eigen regie van het kind, de jongere en zijn of haar leefomgeving. In toenemende mate is de focus daarbij komen te liggen op preventie, het vroegtijdig signaleren, het inzetten van de eigen kracht en het beschikbare netwerk en het tijdig bieden van hulp op maat. Vakbekwaamheid van de professional in opleiding en werkervaring is daarbij van wezenlijk belang. 

Een SKJ-geregistreerde Jeugd- en Gezinsprofessional voldoet dus aan de juiste opleiding en werkervaring en verstaat zijn vak. Is bijgeschoold in actuele ontwikkelingen en houdt zich aan de beroepscode die geldt voor deze professional.

Voor mij persoonlijk betekent mijn SKJ-registratie dat je er op kunt vertrouwen dat ik mij houdt aan de afspraken die gemaakt zijn in de beroepscode. Concreet betekent dit voor mij dat ik betrouwbaar ben, integer, onbevooroordeeld, mijn verantwoordelijkheid neem, vertrouwelijkheid belangrijk vind, respectvol ben en ondersteunend voor jou/jullie kan zijn op die gebieden waar ik mij deskundig en vakbekwaam voor acht. 

Ik vind werken op basis van vertrouwen erg belangrijk en maak dan ook graag geheel vrijblijvend kennis om te bepalen of ik iets in de hulpvraag kan betekenen.