Persoonlijke of individuele begeleiding voor ouder en/of kind kan worden ingezet ter ondersteuning bij verschillende aspecten en activiteiten in het dagelijks leven van het gezin. De begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van zowel de ouder als het kind, op de plek waar het op dat moment nodig is. Dit kan dus zowel in de thuissituatie, als op school of wellicht nog wel een andere plek het geval zijn (denk aan dagbesteding, sportvereniging, hobbyclub). Veiligheid vormt de basis, zodat zowel het kind als de ouder open kunnen staan voor ontwikkeling en het opdoen van nieuwe ervaringen.

Doordat de begeleiding individueel is kan maximaal worden aangesloten bij de specifieke situatie en bijkomende behoefte van zowel de ouder als het kind.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijs ik graag naar de pagina voor ouder of kind.