Johansen-IAS is een Individuele Auditieve Stimulatietraining (makkelijker gezegd: een individuele gehoortraining) die ontwikkeld is door de heer Dr. Kjeld V. Johansen uit Denemarken. Deze training kenmerkt zich door per individu op maat gemaakte muziek die de verwerking van auditieve prikkels stimuleert. De training levert op heel verschillende vlakken, hele mooie verbeteringen op. Zie ook: https://www.johansen-ias.nl/

Dagelijks komen er ontzettend veel auditieve prikkels ons brein binnen. Een goede verwerking van deze prikkels is van wezenlijk belang voor ons dagelijkse welbevinden en onze ontwikkeling. Zowel volwassenen als kinderen kunnen hinder ondervinden in hun dagelijkse functioneren als er een verstoring is binnen de verwerking van deze prikkels.

Voor kinderen kan een probleem in de verwerking van auditieve prikkels leiden tot problemen met de spraak en taal, wat mogelijk kan leiden tot leer- en gedragsproblemen. Concrete voorbeelden voor kinderen die problemen ervaren binnen de verwerking van auditief aangeboden informatie zijn het niet kunnen onthouden en uitvoeren van 2 of meer verschillende opdrachten, het niet kunnen focussen op wat de leerkracht zegt, doordat zij teveel omgevingsgeluid ervaren of problemen in de taalontwikkeling (vermoeden van dyslexie).

Ook volwassenen kunnen veel baat hebben bij een individuele gehoortraining, omdat zij zich na het volgen van deze training bijvoorbeeld veel beter kunnen concentreren in een ruimte waar veel ruis is.  Ze raken minder snel vermoeid en kunnen nu wel de focus houden en het gesprek volgen. Ook kan de gehoortraining bijdragen in het ervaren van verbetering op het gebied van tinnitus-klachten (oorsuizen).

jongen koptelefoon

Hoe werkt de individuele gehoortraining?

Het gehoor wordt getest door middel van een audiogram en op basis van de resultaten wordt muziek op maat samengesteld. Gedurende een periode van (meestal) 6-12 weken  wordt naar verschillende muziek-fragmenten geluisterd, 4 tot 6 dagen per week, 10-15 minuten per dag. Na deze periode wordt een nieuw audiogram gemaakt en wordt nieuwe muziek (bijgesteld) aangevraagd. Deze werkwijze herhaald zich meerdere keren, afhankelijk van de behaalde resultaten. Gemiddeld duurt een traject 12 tot 14 maanden.

Om resultaat te bereiken is het van belang dat er  met goede apparatuur gewerkt wordt. Dit betekent dat er een kwalitatief, goede koptelefoon gebruikt moet worden. Deze mag bijvoorbeeld niet draadloos zijn, om kwaliteitsverlies van de muziek te voorkomen. Deze voorwaarden worden goed met u doorgenomen tijdens het traject. 

De volgende waarnemingen zijn er gedaan na behandeling met deze auditieve stimulatie/ individuele gehoortraining:
– verbetering van het leesniveau
– vermindering van het aantal spellingfouten
– verbetering van het handschrift
– betere uitdrukkingsvaardigheid
– uitbreiding van de woordenschat
– correctere zinsbouw
– minder verwarring van gelijkende klanken
– toename van de studievaardigheid
– betere informatieverwerking in rumoerige omgeving
– minder verkeerd begrijpen van instructies
– verbetering van het korte termijngeheugen

Hiernaast zien we ook verbeteringen t.a.v. het volgende:
– verminderde impulsiviteit
– verminderd onhandig gedrag
– verbeterde concentratie / aandacht
– verbeterde sociale vaardigheden
– minder gevoelig voor bepaalde geluiden
– optimalisatie van gehoorverwerking


Mocht je nog vragen hebben n.a.v. bovenstaande informatie of een afspraak willen maken, neem dan contact met mij op.